Mocht je een klacht willen indienen die te maken heeft met mij, mijn praktijk en/of jouw sessie dan kun je contact met mij opnemen, telefonisch of via de mail. De gevraagde persoonsgegevens gebruik ik alleen om jouw klacht te behandelen en zal ik niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de procedure. Voor meer informatie hoe ik omga met persoonsgegevens zie de privacyverklaring op deze website.