Tijdens mijn studie klinische psychologie en later in mijn werk als GZ-psycholoog heb ik ruime ervaring opgedaan met de behandeling van angst- en paniekklachten, AD(H)D- ASS problematiek, burn-out, rouwverwerking, terugkerende fysieke klachten, gebrek aan zelfvertrouwen, relatieproblemen, hooggevoeligheid en traumabehandeling (oa EMDR).

Het voornaamste kader was dat van de cognitieve gedragstherapie. Deze basis is waardevol en inmiddels zijn daar binnen mijn therapeutische begeleiding belangrijke psychologische inzichten vanuit het Tibetaans boeddhisme, lichaamsgerichte therapie, sjamanisme en reïncarnatie- en regressie therapie bij gekomen. Vandaar dat ik de term Holistische therapie gebruik.

Holos is het Griekse woord voor Heel. Holisme is gestoeld op het principe dat alles met elkaar in verbinding staat, door uit te gaan van vijf holistische niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal (gedachten, overtuigingen), energetisch (chakraleer e.d.) en spiritueel niveau (zingeving).
Wanneer je een klacht ervaart op een van deze niveaus, of meestal een combinatie daarvan, raak je uit balans.

Het kan zijn dat je voor het eerst tegen bepaalde (fysieke) klachten aanloopt, bijvoorbeeld ‘sinds ik dit werk doe, heb ik vaak last van hoofdpijn en slaap ik slecht‘, het kan ook zijn dat je steeds dezelfde situaties/ patronen tegenkomt, bijvoorbeeld ‘hoe komt het dat ik steeds dezelfde partners- werkgevers (of ..) tref?
De onderliggende patronen kunnen een gevolg zijn van onverwerkte zaken en oud zeer uit het verleden, dit kan op een bewust of onbewust niveau doorwerken.
Het is de bedoeling om binnen de therapie samen inzicht te krijgen in het ontstaan van je huidige situatie en klachten, waar je uit balans bent geraakt en te onderzoeken welke zaken onverwerkt zijn gebleven Door dit als nog uit te werken, kan het ‘onopgeloste’ weer integreren in je systeem, de balans in jezelf wordt hersteld en je klachten zullen verdwijnen of verminderen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren.

Lichaamsgerichte therapie

Het doel van lichaamsgerichte therapie is dat je je bewuster wordt van de signalen van je lichaam en dat je meer zicht krijgt op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Niet het ‘praten over’, maar het voelen en beleven van wat er in het lichaam gebeurt staat centraal.

Sjamanisme

Sjamanisme is de wijsheid van oervolkeren (zoals van de Indianen). Deze levensfilosofie ontstaat onder andere door een spiritueel contact met de natuur. Dit kan inzicht, heelwording en genezing geven.

Reïncarnatie- en regressie therapie

Reïncarnatietherapie gaat er van uit dat:

  • de mens meer is dan alleen een lichaam met daarin zich allerlei willekeurig afspelende processen. Er is ook een ziel, ofwel een niet stoffelijk menselijk aspect, dat door alle levensfasen heen min of meer bewust is en ervaringen heeft.
  • de menselijke ziel een cyclus van meerdere levens of incarnaties doormaakt.
    Er is een sterke overeenkomst tussen de oorsprong van reïncarnatietherapie en de werkwijze van de sjamanen of traditionele medicijnmensen uit verschillende inheemse culturen. Daar wordt het ‘soul retrieval’ genoemd, waarbij verloren gewaande zielsdelen weer teruggebracht worden naar de huidige incarnatie.

Je hoeft overigens niet in reïncarnatie te geloven of het bestudeerd te hebben voor een gunstig therapieresultaat.

Verder heeft deze therapie als uitgangspunt dat klachten en problemen die ervaren worden, signalen zijn van onverwerkte ervaringen. Ervaringen die we ons soms niet eens herinneren. Die in onze vroege jeugd hebben plaatsgevonden, vóór dit leven of in het leven van onze voorouders1 .

Je vraagt je misschien af, wat hebben mijn voorouders met mijn (fysieke) klachten te maken?
Het besef dat we onlosmakelijk met onze familie verbonden zijn gaat verder dan het hebben van dezelfde karaktertrekken of uiterlijke kenmerken.
Je kunt je wellicht voorstellen wat de impact kan zijn van de generaties die de oorlog(en) hebben meegemaakt. Zij hebben heel vaak hun ervaringen niet kunnen verwerken, want ‘daar sprak je niet over’. Of een broertje of zusje wat jong is gestorven en waar verder niet meer over werd gepraat. Zo zijn er tal van voorbeelden, er is iets traumatisch2 gebeurd en er was geen ruimte voor de intense gevoelens van angst en/ of verdriet die daarmee gepaard gingen en dus bleef die pijn onverwerkt opgeslagen in het celgeheugen. Hier is ook de wetenschap inmiddels van overtuigd. Deze traumatische gebeurtenissen kunnen generaties lang doorwerken, totdat iemand de pijn durft aan te kijken en te doorleven. Op dat moment kan er heling ontstaan, voor jou, en voorgaande en volgende generaties.

Regressie betekent teruggang in de tijd. Door de oorspronkelijke ervaringen op te sporen en te herbeleven, komen de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten van de ervaring weer bij elkaar. In de juiste context herbeleefd, komt er ruimte voor verwerking en integratie. De klachten verminderen of verdwijnen mogelijk geheel.

Trance

Door middel van trance kun je weer contact maken met oude ervaringen. Trance is een natuurlijke staat van zijn, die je kunt vergelijken met een diepe concentratie. Je blijft je bewust van waar je bent en herbeleeft tegelijk op een heel natuurlijke wijze. Gedurende de sessie schakel je als vanzelf tussen beide bewustzijnslagen. Je bent hierdoor in staat vergeten en onbewuste delen van jezelf te verkennen die in de dagelijkse afstemming niet bereikbaar zijn. Ik begeleid je naar deze afstemming door middel van het mentale, emotionele of lichamelijke symptoom van je klacht.

Numerologie

In de masterclass van Maarten Oversier heb ik geleerd hoe je op basis van een geboortedatum, met de oorspronkelijke “oer-” betekenis van de nummers, een begrijpelijke uiteenzetting kunt maken van de energetische structuur van iemand, je persoonlijke blauwdruk. Maarten heeft deze indrukwekkende en directe vorm van numerologie op zijn beurt geleerd van Roser Sambeat, een Catalaanse Elder.

De betekenis van de nummers zeggen iets over:

  • jouw zielsgetal, wie ben je in essentie?
  • jouw talenten of met andere woorden: ‘What’s your song?’
  • uitdagingen op je levenspad
  • en jouw levensdoel

De uitkomsten van je numerologie kunnen tevens een ingang bieden voor therapie. Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je je talenten niet ten volle kunt leven omdat er nog een blokkade vanuit de familie of een vorig leven zit.

Voor een kennismaking met de numerologie ben je welkom:

  • Op dit moment alleen online afspraken mogelijk.

1 Zie voor meer informatie het boek ‘Bestaansrecht’ van Maarten A. Oversier

2 Mensen die een trauma doormaken, bevriezen als het ware in de tijd. De shock blijft in tijdloosheid bestaan, verbonden aan de gebeurtenis met de daarbij behorende omstandigheden. Zo kun je als volwassene bevroren delen in jezelf meedragen die niet meegegroeid zijn naar het heden.